MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak, www.bornvillain.shop alan adının sahibi BKD Danışmanlık Anonim Şirketi (“BKD Danışmanlık” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, BKD Danışmanlık tarafından www.bornvillain.shop adresinde yer alan online mağaza üzerinden ürün satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, teslimat ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ve sonuçlandırılması, fatura ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi ve sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, sözleşme süreçlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi, faaliyetlerimizin güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerimizin Şirket politikaları ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.

 

Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem Bilgileriniz;

 

 • • Ürün sipariş ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • • Operasyonlarımızın güvenliği için kimlik tespit ve doğrulama işlemlerinin yürütülmesi,
 • • Mesafeli satış sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Faturalandırma ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi, 
 • • Çevrimiçi hizmetlerimizden sizlerin yararlandırılması,
 • • Bilgilerinizin doğru ve güncelliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
 • • Yetkili kurumlara bilgi verilmesi,
 • • Kargolama, teslimat ve iade işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • • Hizmetlerimizin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, 
 • • Mevzuatta ve Kanunlarda öngörülen saklama sürelerine uygun davranılması amaçlarıyla.

 

Finansal Bilgileriniz;

 

 • • Faturalandırma ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi, 
 • • Mesafeli satış sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
 • • Kargolama, teslimat ve iade işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • • Yetkili kurumlara bilgi verilmesi,
 • • Mevzuatta ve Kanunlarda öngörülen saklama sürelerine uygun davranılması amaçlarıyla.

 

Talep ve Şikayet Bilgileriniz;

 

 • • Şirketimize ilettiğiniz talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Kargolama, teslimat ve iade işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • • Mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uygun davranılması amaçlarıyla.

 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgileriniz;

 

 • • Mesafeli satış sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
 • • Mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uygun davranılması amaçlarıyla.

 

İşlem Güvenliği Bilgileriniz;

 

 • • Çevrimiçi hizmetlerimizden sizlerin güvenli şekilde yararlandırılması,
 • • Yetkili kurumlara bilgi verilmesi,
 • • Mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uygun davranılması amaçlarıyla.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kargolama, teslimat ve iade işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması kapsamında kargo şirketlerine; ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında online ödeme altyapısı sağlayan kuruluşlara; çevrimiçi hizmetlerimizden sizlerin yararlandırılması, mevzuatta ve Kanunlarda öngörülen saklama sürelerine uygun davranılması, operasyonlarımızın güvenliği için kimlik tespit ve doğrulama işlemlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi kapsamında elektronik altyapı hizmet sağlayıcılarına; hukuki ve mali yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında Şirketimiz tarafından elektronik ortamda internet sitesi, telefon veya e-mail ile bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iİgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.bornvillain.shop adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.